banner_pa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu đến thăm mô hình SX giống thủy sản của DN Phương Anh