banner_pa

Sóc Trăng: Diện tích thả nuôi tôm nước lợ 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 29,7 nghìn ha

(29-05-2020)

Nguồn: www.tongcucthuysan.gov.vn

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng, tổng diện tích thả nuôi thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 35.681,1 ha, đạt 45,5% kế hoạch và bằng 86,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, diện tích thả nuôi tôm nước lợ ước đạt khoảng 29.711 ha (đạt 56% kế hoạch đặt ra trong năm 2020).

kiemtratomnuoi 

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thủy sản Sóc Trăng đã xây dựng khung lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ và đã tuyên truyền phổ biến đến với người nuôi, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của Dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thả nuôi của người dân, diện tích thả tương đối chậm so với cùng kỳ, người dân chỉ thả với tính chất thăm dò chờ khi điều kiện thời tiết thuận lợi và thị trường ổn định hơn.


Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản Sóc Trăng đã tổ chức triển khai, thực hiện các giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ năm 2020. Tuyên truyền một số quy định mới của Luật thủy sản năm 2017 thông qua chuyên mục khuyến nông truyền hình, hội nghị, tập huấn. Thực hiện 04 chuyên mục khuyến nông trên truyền hình với các nội dung: công tác chuẩn bị vụ nuôi tôm nước lợ năm 2020; Hướng dẫn cơ sở nuôi đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; Hướng dẫn thực hành an toàn sinh học trong sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ; Tuyên truyền công tác đánh mã số hộ nuôi/cơ sở nuôi phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xuất khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Thủy sản đã tiến hành thu và đo tại hiện trường một số yếu tố môi trường tại 16 điểm thuộc vùng nuôi tôm trọng điểm, ước hết tháng 6 sẽ thu và đo 1.632 mẫu. Dựa trên kết quả đo đạc được đơn vị sẽ đưa ra những khuyến cáo cho bà con, đồng thời thông tin thêm về tình hình thời tiết trong trong tháng cũng như lịch thời vụ của ngành thông báo kết quả kịp thời đến vùng nuôi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng, tổng diện tích thả nuôi thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 35.681,1 ha, đạt 45,5% kế hoạch và bằng 86,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, diện tích thả nuôi tôm nước lợ ước đạt khoảng 29.711 ha (đạt 56% kế hoạch và bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2019), diện tích thả nuôi thủy sản ngọt ước đạt 5.970 ha.

Diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 19.615,2 ha (chiếm 66% diện tích thả nuôi tôm nước lợ), sản lượng tôm nước lợ ước đạt khoảng 24.726 tấn (trong đó tôm thẻ ước đạt 23.146 tấn).

Mục tiêu đặt ra từ nay đến hết năm 2020, ngành thủy sản Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành kế hoạch diện tích thả nuôi thủy sản đạt 78.500 ha với sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 228.000 tấn cho cả năm. Trong đó, diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 53.000 ha (tôm sú 21.000 ha; tôm thẻ 32.000 ha); thủy sản nước ngọt đạt 24.200 ha và thủy sản khác (Artemia, cua) là 1.300 ha.

Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra, thời gian tới, Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục khuyến cáo đến bà con các biện pháp chăm sóc và quản lý tôm lồng ghép thông qua các hoạt động. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục tăng cường công tác quan trắc cảnh báo môi trường nước đến người nuôi trồng thủy sản. Tổ chức cho hộ nuôi tôm (cơ sở sản xuất ban đầu) ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm thương phẩm; kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT; Quản lý giống, thức ăn và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường theo Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT; Cấp giấy đăng ký đối tượng nuôi chủ lực theo Nghị định 26/2018/NĐ-CP.

Văn Thọ